Snij niet door wat je kan ontknopen …

Bemiddelaar is Lucas De Vocht.
Bel hem nu 0478 75 00 26. Hij stelt al zijn kennis, kunde en creativiteit ter uwer beschikking in conflictbemiddeling met de volgende vaardigheden: vindingrijkheid, analytische ingesteldheid en vernieuwingsgezindheid.
't is aan u sie. ISANUSI.

Erkend bemiddelaar - 9840 De Pinte

Isanusi is een Zulu-woord. Het zou een kruidendokter zijn met bepaalde 'krachten'. Zijn hulp werd ingeroepen in belangrijke conflictsituaties om tot een oplossing te komen.

In het woord ISanuSI vindt men een evenwicht terug ('IS' - 'SI') dat ook in bemiddelingsgesprekken aanwezig is.
Middenin het woord IsaNusi neemt de 'N' de neutrale plaats in, de plaats van de bemiddelaar.

  Erkend ConflictBemiddelaar - Lucas De Vocht

   ° 1955, Johannesburg (ZA).

  

   Bel nu naar Lucas  GSM: 0478 75 00 26.  Of mailen kan via 'Contacteer ons'    


Erkeningen:

Erkend als bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie sinds 31/06/2006:

  • in Bemiddelaar in burgerlijke en commerciële bemiddelingen sinds 10/04/2008
  • in Familiaal Bemiddelaar sinds 22/04/2010
  • in Bemiddelaar in sociale zaken sinds 25/05/2010

UNIZO-Tweedelijnsadviseur als bemiddelaar sinds 2012

Eigen opleiding:

·       Vorming ‘Trajectbemiddeling’, 12 uren mei 2015, VCOK (onderdeel FiTTiF-project)

·       Bijscholing 'Bemiddelingsgericht werken in familiebedrijven', 18 uren najaar 2013, Mediv, Kapelle-o-d-Bos

·       Cursus 'Specialisatie Bemiddeling in Sociale Zaken', 60 uren najaar 2011, Mediv, Kapelle-p-d-Bos

·       'Werken met rigide posities en weerstanden', 27/04/2012, Interactie-Academie, Antwerpen

·       Symposium 'Resolving conflicts at work' met dr. K. Cloke, 04/05/11, Kulak, Kortrijk

·       Studiedag 'Financiële gevolgen van een echtscheiding', 29/04/11, De Gezinsbond, Brussel

·       Opleidingsdagen 'Kinderontvoering en grensoverschrijdend omgangsrecht', 22/11/10 en 22/03/11, FOD Justitie, Brussel

·       Specialisatiecursus 'Gerechtelijke bemiddeling', 18 uren  bij VCOK, mei 2009, Gent

·       Specialisatiecursus 'Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken', 32 uren bij BBMC, december 2008, Gent

·       Workshop 'cognitief versus emotioneel gericht echtscheiding' te Leusden, gegeven door Dr. L. Fong en D. MacGillavry,

26/01/2008, Leusden, Nederland

·       'Conflicten tussen vennoten' te EHSAL, 29/03/2007, Brussel

·       Sociale School Heverlee - 'Proceduregebonden familiale bemiddeling sociaal-juridische aspecten', 80 uren 2004/2005, Leuven

·       'Opleiding als mediator/bemiddelaar level 1 en level 2' in Centre for Conflict Resolution, 64 uren, 2000, Vancouver, Canada

·       Sociale School Heverlee - 'Bemiddelingsmethode', 45 uren, 1999/2000, Leuven

Ervaringen

Als erkend bemiddelaar en coach

  2015 :                   Bemiddelaar en coach burn-out

  2005:                    Opstart praktijk als bemiddelaar/coach/supervisie

  2003:                    Bemiddelaar in bijberoep