Snij niet door wat je kan ontknopen …

Bemiddelaar is Lucas De Vocht.
Bel hem nu 0478 75 00 26. Hij stelt al zijn kennis, kunde en creativiteit ter uwer beschikking in conflictbemiddeling met de volgende vaardigheden: vindingrijkheid, analytische ingesteldheid en vernieuwingsgezindheid.
't is aan u sie. ISANUSI.

Erkend bemiddelaar - 9840 De Pinte

Isanusi is een Zulu-woord. Het zou een kruidendokter zijn met bepaalde 'krachten'. Zijn hulp werd ingeroepen in belangrijke conflictsituaties om tot een oplossing te komen.

In het woord ISanuSI vindt men een evenwicht terug ('IS' - 'SI') dat ook in bemiddelingsgesprekken aanwezig is.
Middenin het woord IsaNusi neemt de 'N' de neutrale plaats in, de plaats van de bemiddelaar.

  Federaal Erkend Bemiddelaar - Lucas De Vocht

   ° 1955, Johannesburg (ZA).

  

   Bel nu naar Lucas  GSM: 0478 75 00 26.  Of mailen kan via 'Contacteer ons'    

Erkeningen:

Erkend als bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie sinds 31/06/2006:

 • in Burgerlijke en Commerciële bemiddeling sinds 10/04/2008
 • in Familiebemiddeling sinds 22/04/2010
 • in Sociale Zaken sinds 25/05/2010

UNIZO-Tweedelijnsadviseur als bemiddelaar sinds 2012

Eigen opleiding:

 • Vorming ‘Trajectbemiddeling’, 12 uren mei 2015, VCOK (onderdeel FiTTiF-project)
 • Bijscholing 'Bemiddelingsgericht werken in familiebedrijven', 18 uren najaar 2013, Mediv, Kapelle-o-d-Bos
 • Cursus 'Specialisatie Bemiddeling in Sociale Zaken', 60 uren najaar 2011, Mediv, Kapelle-p-d-Bos
 • 'Werken met rigide posities en weerstanden', 27/04/2012, Interactie-Academie, Antwerpen
 • Symposium 'Resolving conflicts at work' met dr. K. Cloke, 04/05/11, Kulak, Kortrijk
 • Studiedag 'Financiële gevolgen van een echtscheiding', 29/04/11, De Gezinsbond, Brussel
 • Opleidingsdagen 'Kinderontvoering en grensoverschrijdend omgangsrecht', 22/11/10 en 22/03/11, FOD Justitie, Brussel
 • Specialisatiecursus 'Gerechtelijke bemiddeling'(in Familiezaken en Burgelijk en Handelszaken) 18 uren  bij VCOK, mei 2009, Gent
 • Specialisatiecursus 'Bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken' 32 uren bij BBMC, december 2008, Gent
 • Workshop 'cognitief versus emotioneel gericht echtscheiding' te Leusden, gegeven door Dr. L. Fong en D. MacGillavry, 26/01/2008, Leusden, Nederland
 • 'Conflicten tussen vennoten' te EHSAL, 29/03/2007, Brussel
 • Sociale School Heverlee - 80 uren opleiding in 'Proceduregebonden familiale bemiddeling sociaal-juridische aspecten', 2004/2005, Leuven
 • 'Opleiding als mediator/bemiddelaar level 1 en level 2' in Centre for Conflict Resolution, 64 uren, 2000, Vancouver, Canada
 • Sociale School Heverlee - 45 uren opleiding in 'Bemiddelingsmethode', 1999/2000, Leuven

Ervaringen

Sinds 2003 bemiddelaar in bijberoep, sinds 2015 voltijds bemiddelaar en coach.

 

- in 2005:                    Opstart praktijk als bemiddelaar/coach/supervisie

- 2004 tot 2006:          Voor herstelbemiddelaar van Justitie : training ‘onderhandelen’

- in 2003 en 2004 :     Verschillende opleidingsopdrachten (methodiek bemiddeling) bij Stad Antwerpen & Stad Gent voor bemiddelaars van integratiedienst en asielopvang

- 2001 tot 2015 :         Gastdocent ‘bemiddelings-methodiek’ voor SHGent (tot 2004) en KHLeuven

 

 

   Bij de KBC-bank & verzekeringen N.V. :

- van 1 juni 2013 tot 23 februari 2015:       Verkooptrainer – domein Ondernemen

- van oktober 2006 tot mei 2013:               Adviseur voor Institutionele Beleggers en bedrijven

- van januari 2005 tot september 2006:      Teamlid projectgroep ‘Kantoorbegeleiders Operationeel Kantoorwerking’

- van juni 2003 tot december 2004 :           In projectgroep ‘clusterbegeleider’ van 8 clusters van agentschappen in Vlaanderen & ‘remuneratie van de medewerkers van kantoren’

- van mei 1996 tot juni 2003 :                    Trainer verkoop in de VaardigheidsCentrum Commercialiteit voor de KBC in Oost- en West-Vlaanderen

webdesign NETLASH